Základní školy

Plavecká škola Aquaparku Děčín zajišťuje výuku plavání pro žáky 1. až 5. tříd základních škol v děčínském regionu. V rámci hodin tělesné výchovy se žáci naučí základní plavecké dovednosti - správné dýchání, splývaní a skoky do vody. Následně za pomoci plaveckých pomůcek nacvičují správné pohyby rukou a nohou při plavání. K nácviku souhry těchto pohybů dochází v poslední fázi výuky plavání. Celková koncepce výuky odpovídá rámcovým vzdělávacím programům ZŠ a probíhá pod dohledem zkušených lektorů. Kurzy jsou vedeny zábavnou formou, ale s důrazem na nácvik správného provedení plaveckého způsobu. Podrobnosti vám rádi sdělíme na telefonu: 412 704 220 GSM: 775 866 455 nebo na e-mailové adrese:  skolaplavani@aquaparkdecin.cz

AQUA HOTEL - REZERVACE ONLINE