Elektronická permanentka / Abonent

Kdo je abonent?
Abonent je předplatitel/pravidelný návštěvník Aquaparku Děčín, který čerpá výhody formou levnějšího vstupného. Dále má abonent volný průchod vstupním turniketem bez zásahu recepce mimo vstupů do wellness, kdy musí k pokladně na recepci.

Jak se stát abonentem?
• abonentem se stanete zakoupením elektronické permanentky/čipových hodinek, které se stávají Vaším vlastnictvím. Čipové hodinky slouží jako peněženka, ze které se Vám odečítají ceny služeb aquaparku
• prvotní zakoupení je za minimální částku 500 Kč (150 Kč čipové hodinky do osobního vlastnictví a 350 Kč první nabití kreditu)
• kredit lze čerpat na veškeré nabízené služby v celém Aquaparku Děčín
• po vyčerpání kreditu do nuly je potřeba nabít čipové hodinky jakoukoli částkou, minimálně v hodnotě 200 Kč
• na čipové hodinky je možné uložit jakoukoli částku nad rámec minimálního vkladu v hotovosti, platební kartou nebo platnými poukázkami v pokladně recepce
• platnost kreditu je jeden rok a s každým dalším dobitím nebo návštěvou se o rok prodlužuje
• minimální doba držení čipových hodinek v osobním vlastnictví je 1 měsíc
• bude-li chtít návštěvník čipové hodinky z jakéhokoliv důvodů vrátit, vykoupíme je zpět za 100 Kč
• v případě ztráty čipových hodinek bude zůstatek kreditu po předložení průkazu totožnosti převeden na nové čipové hodinky návštěvníka za poplatek 150 Kč
• abonent si může v průběhu návštěvy Aquaparku Děčín zkontrolovat výši zůstatku svého kreditu u infoterminálů na recepci a v plavecké hale, případně v restauraci, wellness nebo u recepční, která abonentovi na požádání poskytne podrobný výpis čerpaných služeb.  

• návštěvníkovi bude účtována pokuta ve výši 400 Kč, pokud při vstupu nebo pohybu v areálu neoznačí čip u turniketu.

• v případě, že se abonentní návštěvník svým pobytem v areálu dostane do minusové hodnoty kreditu na čipu, je povinen částku před odchodem uhradit na recepci či doplatkovém terminálu.

Druhy abonentních čipů:
• dospělí - černá barva
• děti do 15 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP, děti do 110 cm, ZTP/P - žlutá barva

• dospělý a dítě do 110 m - zelená barva


Výhody pro abonenty?
• výrazná sleva na vstupném do Aquaparku Děčín oproti jednorázovému vstupnému v průměru o 40 %
• odpadá čekání u pokladny, návštěvník jde přímo přes turnikety a platí za skutečně strávený čas v areálu (min. doba pobytu = 30 minut bazén a 60 minut sauna)
• průchodem návštěvníka přes turniket na recepci se spouští odečet času pobytu. Pobyt abonenta končí průchodem přes turniket na recepci při odchodu.

Příklad:
Porovnání ceny abonentního a jednorázového ceníku za dospělou osobu při délce pobytu 3 hodiny o víkendu v odpoledních hodinách v plaveckém areálu:
• abonentní ceník - celková částka 158 Kč
• jednorázový ceník - celková částka 243 Kč
Zakoupením čipových hodinek v hodnotě 150 Kč a minimálním prvním vkladem ve výši 350 Kč si návštěvník zakládá virtuální „účet“, ze kterého následně čerpá nabízené služby v celém areálu s výraznou slevou na plavání a saunování. Svůj kredit může návštěvník využít k úhradě služeb a občerstvení bez použití hotovosti. Platnost kreditu od posledního nabití nebo návštěvy je 12 měsíců a není vratný. V případě nevyčerpání do uvedené doby kredit propadá.

Upozornění:
V případě naplněné kapacity aquaparku nelze vpustit návštěvníky do areálu do doby, než se kapacita uvolní.
Po ukončení svého pobytu doporučujeme abonentovi požádat na recepci o vyúčtování čerpaných služeb.

Zákazník bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit ve lhůtě 14 dnů od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu dle ust. §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť nedošlo k uzavření smlouvy distančním způsobem ani mimo obchodní prostory.

Jednorázové vstupné

Jednorázový ceník je určen občasným návštěvníkům. Návštěvník v pokladně recepce aquaparku uhradí jednorázové vstupné zvolené služby (při vstupu na wellness ještě vratnou zálohu ve výši 100 Kč) a může si nabít na čip kredit pro nákup služeb v restauraci.

• výše vstupného je stanovena dle platného ceníku
• vstupné je možné uhradit v hotovosti, platební kartou nebo platnými poukázkami v pokladně recepce

• v případě překročení doby pobytu ve wellness sektoru nad rámec zakoupeného jednorázového vstupného, bude návštěvníkovi odečtena částka dle skutečně stráveného času z vratné zálohy 100 Kč. Pokud tato částka přesáhne zakoupený limit včetně zálohy je návštěvník povinen rozdíl doplatit

• návštěvník bazénového sektoru zálohu na čip neplatí
• po ukončení návštěvy bude návštěvníkovi vyúčtováno vstupné dle skutečně stráveného času v areálu aquaparku a konzumace v restauraci
• v případě překročení doby pobytu je návštěvník povinen doplatit vyčerpané služby do nuly
• průchodem návštěvníka přes turniket na recepci se spouští odečet času pobytu, pobyt návštěvníka končí průchodem přes turniket na recepci při odchodu
• návštěvníkovi bude účtována pokuta ve výši 400 Kč, pokud při vstupu nebo pohybu v areálu neoznačí čip u turniketu
• pokud si návštěvník vloží na účet restaurace kredit, může jej využít k úhradě občerstvení bez použití hotovosti
• návštěvník se mezi zónami (plavecká hala, wellness) může pohybovat volně dle platného ceníku, při ukončení doby pobytu bude odečtena částka dle skutečně stráveného času v dané zóně
• v případě ztráty čipových hodinek uhradí návštěvník poplatek 400 Kč
• návštěvník si může v průběhu návštěvy Aquaparku Děčín zkontrolovat výši svého kreditu u infoterminálů v plavecké hale a recepci, dále u obsluhy restaurace a wellness.

Upozornění:
V případě naplněné kapacity aquaparku nelze vpustit návštěvníky do areálu do doby, než se kapacita uvolní.

AQUA HOTEL - REZERVACE ONLINE