Mateřské školy

Výuka probíhá pod odborným vedením cvičitelky plavání a vodní záchranářky. Lekce je vedena hravou a nenásilnou formou. Výuka probíhá formou her, básniček a písniček. V době výuky plavání se děti pohybují jak ve výukovém bazéně, brouzdališti, tak i v plaveckém bazénu či bazénu atrakcí. Děti se postupně otužují a seznamují s vodou pomocí říkanek. Začínají si osvojovat plavecké dovednosti i orientaci ve vodě, což se pak pozitivně přenáší do výuky plavání. Nejdůležitější metodou při aktivitách dětí je hra a motivace veškeré pohybové činnosti, protože při hře je voda pro děti příjemným prostředím.Podrobnosti vám rádi sdělíme na telefonu: 412 704 220 GSM: 774 329 175 nebo na e-mailové adrese:  skolaplavani@aquaparkdecin.cz

AQUA HOTEL - REZERVACE ONLINE Opatření pro Covid 19