Kroužky plavání dětí od 4 let

Hlavním cílem je dbát na kvalitu výuky a ne kvantitu. Z tohoto důvodu je počet dětí v kurzu omezen, tak aby výuka byla kvalitní, účinná, pestrá, zábavná a vedena profesionálními instruktory s moderními technikami a pomůckami.

Plavání je zaměřeno na procvičování základních plaveckých dovedností, jako je přirozený pohyb ve vodě, potápění, splývání, jednoduché skoky do vody a na výuku kraulových a znakových nohou. U pokročilejších skupin na základy plaveckých způsobů znak, kraul, prsa a doplňkově motýlek.   

Děti nenutíme, nespěcháme a učíme zábavnou a hravou formou. Ke každé skupince přistupujeme vlídně a individuálně, dle schopností dětí. 

Skupinky rozdělujeme dle plaveckých dovedností Neplavci – Plavci – Pokročilí a dále dle věku.  

Podrobnosti vám rádi sdělíme na telefonu: 412 704 220 GSM: 775 866 455 nebo na e-mailové adrese:  skolaplavani@aquaparkdecin.cz

AQUA HOTEL - REZERVACE ONLINE